Atlas de electroforeză clinică - Editura Universitară “Carol Davila” Bucureşti

Editura Universitară “Carol Davila” Bucureşti a publicat în luna aprilie a acestui an primul “Atlas de electroforeză clinică” din România- autor Bioch. med.pr. Dr. Andreea CHIVA.

carte

Cartea, bazată într-o bună parte pe structura apariţiilor editoriale din 2008 şi, respectiv, 2011 de la aceeaşi editură, abordează pe larg problematica interpretării rezultatelor celor mai variate metode electroforetice, atât în gel, cât şi în sistem capilar, pornind de la analizele de rutină (electroforeza proteinelor serice şi urinare, imunofixare/imunotipare, electroforeza hemoglobinei, lipidograma, determinarea electroforetică a hemoglobinei glicate) până la cele speciale (izoenzime, transferină deficientă în carbohidraţi, β2 transferină, benzi oligoclonale în LCR). Un spaţiu amplu este acordat determinării hemoglobinei glicate Hb A1c prin electroforeză capilară SEBIA Franţa, tehnică ultramodernă introdusă la nivel mondial în uzul clinic în urmă cu 2 ani, disponibilă acum şi în România. Cartea descrie în detaliu principiile de utilizare a hemoglobinei glicate ca test de diagnostic şi monitorizare a diabetului zaharat, precum şi interferenţele fiziologice sau în metoda de determinare. Capitole aparte sunt dedicate electroforezei proteinelor din lacrimi şi lichidul articular, metode folosite în premieră în studiile personale ale autoarei.

Lucrarea beneficiază de un bogat material iconografic reflectând aspecte generale şi particulare ale electroforezei în gel şi capilare. Fiecare model electroforetic este explicat în detaliu, facilitând interpretarea rezultatelor în practica de zi cu zi.

Cartea se adresează atât clinicienilor, cât şi personalului ce îşi desfaşoară activitatea în laboratoarele clinice (medici, biologi, chimişti, biochimişti). În egală măsură, lucrarea se doreşte a fi un instrument util pentru studenţii anului III ai Facultăţii de Medicină care parcurg cursul de Biochimie Clinică.